CHP PM ola?an?st? toplan?yor

CHP Parti Meclisi (PM), muhalif 18 ?yenin ba?vurusu ?zerine, 26 Ekim Cuma g?n? ola?an?st? toplant?ya ?a?r?ld?.


CHP Parti Meclisi (PM), muhalif 18 ?yenin ba?vurusu ?zerine, 26 Ekim Cuma g?n? ola?an?st? toplant?ya ?a?r?ld?.
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal imzas?yla PM ?yelerine g?nderilen yaz?da, 18 ?yenin yaz?l? talebi ile PM?nin ola?an?st? toplant?ya ?a?r?ld??? hat?rlat?ld?. Yaz?da, PM?nin, Parti Meclisi ve Merkez Y?netim Kurulu ?al??ma Y?netmeli?i?nin 3. maddesi uyar?nca, 26 Ekim Cuma g?n? saat 11.00?de toplanaca?? belirtilerek, ?a?r? yaz?s?ndaki konular? i?eren toplant? g?ndemine de yer verildi.
G?ndemde, ola?an?st? toplant? talebinde belirtildi?i gibi, genel se?im sonu?lar?n?n de?erlendirilmesiyle ilgili bir ara?t?rma komisyonu kurulmas?, 19 Kas?m?da genel merkezde yap?lan il ba?kanlar? toplant?s?na PM ?yeleri ve milletvekillerinin ?a?r?lmamas? konular? yer al?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net