Bir yakalama klasi?i daha

?zmir?de polis, pe?ine d??t??? zanl?y? b??ak ?ekti?i iddias?yla ?ld?rd?. Olay?n ard?ndan polise tepki g?steren mahalle halk?na da ?evik kuvvet sald?rd?.


?zmir?de polis, pe?ine d??t??? zanl?y? b??ak ?ekti?i iddias?yla ?ld?rd?. Olay?n ard?ndan polise tepki g?steren mahalle halk?na da ?evik kuvvet sald?rd?.
Konak??n Eskiizmir semtinde polis, kendisine sigara vermeyen adam? darp edip, araya girmeye ?al??an k?z?n? b??aklad???n? iddia etti?i Emrah Gider isimli bir ki?iyi karn?ndan vurarak ?ld?rd?.
H?rs?zl?k su?undan ?ok say?da sab?kas? bulundu?u iddia edilen Gider?in, evinin ?n?nde duran Sebahattin Koyuncu?dan sigara istedi?i, sigara vermedi?i gerek?esiyle Koyuncu?yu darp etmesinin ard?ndan babas?na yard?m i?in evden ??kan Ye?im Koyuncu?ya da sald?rd??? iddia edildi. Olay?n mahalleliler taraf?ndan emniyete bildirilmesi ?zerine olay yerine gelen polisler, ka?maya ?al??an Gider?i s?k??t?rd?. Zanl?n?n kendilerine b??ak ?ekerek direndi?ini iddia eden polislerden S.Y. Gider?i silah?yla kar?n b?lgesinden vurdu. Gider, ?a?r?lan ambulans olay yerine ula??ncaya kadar ya?am?n? yitirdi.
Polis mahalleliye de sald?rd?
Gider?in polis taraf?ndan ?ld?r?lmesinin ard?ndan mahalleli olay yerinde toplanarak polise tepki g?sterdi. Polisi protesto eden mahalleli say?s?n?n artmas?n?n ard?ndan, soka?a ?evik kuvvet ekipleri getirildi. ?zmir Emniyet M?d?r Yard?mc?s? Naci Kuru?nun da olay yerine geli?inin ard?ndan mahallelinin tepkisi iyice art?nca, polis bu defa da mahalle halk?na sald?rd?. Olayda 1 polis memuru yaralan?rken, olaylar? ba?latt?klar? iddias?yla mahalle sakinlerinden 3 ki?i g?zalt?na al?nd?.
Polis sald?r?s?n?n ard?ndan hastanede tedavileri yap?lan Sebahattin Koyuncu ve k?z?, ifade i?in asayi? ?ubesine g?t?r?ld?. Sebahattin Koyuncu ifadesinde ?evredekilerin m?dahale etmemesi durumunda, Gider?in kendisini ve k?z?n? ?ld?rece?ini iddia etti. Gider?i vuran polis memuru S.Y?nin de g?zalt?na al?nd??? bildirildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net