Tutuklu gazeteciler b?rak?ls?n

ESP, 26 Ekim Cuma g?n? Be?ikta? adliyesinde g?r?lecek olan ?zg?r Radyo yay?n koordinat?r? F?sun Erdo?an??n davas? ile ilgili, d?n ?HD ?stanbul ?ubesinde bas?n a??klamas? yapt?.


ESP, 26 Ekim Cuma g?n? Be?ikta? adliyesinde g?r?lecek olan ?zg?r Radyo yay?n koordinat?r? F?sun Erdo?an??n davas? ile ilgili, d?n ?HD ?stanbul ?ubesinde bas?n a??klamas? yapt?.
Bas?n metnini okuyan ?zg?r Radyo ?al??an? Filiz Aslan, 14 ay ?nce tutuklanan F?sun Erdo?an??n, 9 ay boyunca ne ile su?land??? ve tutukland??? a??klanmadan tutuldu?unu s?yledi. ??dam edilenlere ve ?ld?r?lenlere kan?t g?sterme ihtiyac? duyulmad?ysa, Eyl?l tutuklular?na da kan?t ihtiyac? duyulmuyor? diyen Aslan, DTP vekillerini hi?e say?lan dokunulmazl???, U?ur Kaymaz davas? ve Hrant Dink davas?n?n ?rnek vererek, ?Art?k ?zg?rl?k ve adalet istiyoruz? dedi.
Tutuklu Gazetecilerle Dayan??ma Platformu?ndan Necati Abay?da yapt??? a??klamada, ?TMY?nin en kapsaml? ve komplo olan yarg?lanmas? 26 Ekim?de g?r?lece?ini ?ne s?rd?. Necati Abay, tutuklu gazetecilerin ilk duru?mada serbest b?rakmalar? gerekti?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net