Avrupa Parlamentosu Sinema ?d?l? de Fatih Ak?n?a

Avrupa Parlamentosu?nun bu y?l ilk kez verdi?i sinema ?d?l? ?Le Prix Lux?, Fatih Ak?n??n ?Ya?am?n K?y?s?nda? filmine verildi. ?d?l? filmin Alman oyuncusu Hanna Schgulla ald?. Film 22 dile ?evrilmek i?in Avrupa Parlamentosu?ndan ...


Avrupa Parlamentosu?nun bu y?l ilk kez verdi?i sinema ?d?l? ?Le Prix Lux?, Fatih Ak?n??n ?Ya?am?n K?y?s?nda? filmine verildi. ?d?l? filmin Alman oyuncusu Hanna Schgulla ald?. Film 22 dile ?evrilmek i?in Avrupa Parlamentosu?ndan destek alacak. Avrupa Parlamentosu Ba?kan? Hans Gert Pottering, genel kurulda d?zenlenen t?rende ?d?l?, Fatih Ak?n ad?na filmin oyuncular?ndan Hanna Schgulla?ya verdi. Alman oyuncu, t?rende yapt??? konu?mada, ?d?l? Ak?n ad?na almaktan memnuniyet duydu?unu belirtti ve filmin uzla?ma k?lt?r?ne verdi?i ?neme dikkat ?ekti. Pottering, ?d?l?n filme, ?dil zenginli?i ve artistik yarat?c?l?k? a??s?ndan ba?ar?s? dolay?s?yla verildi?ini s?yledi. Avrupa Parlamentosu ?yelerinin oyuyla se?ilen filmin, AB ?lkelerinde kullan?lan 22 dile ?evrilip g?sterilmesi i?in Avrupa Parlamentosu?ndan maddi destek alaca?? belirtildi.
Fatih Ak?n??n filmi, Cannes Film Festivali?nde de en iyi senaryo ?d?l? alm??t?. Nurg?l Ye?il?ay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz ile Hanna Schygulla?n?n oynad??? film bug?n T?rkiye?de g?sterime giriyor. Alt? ki?ilik yolculu?un bir ucu Almanya Bremen?den Karadeniz?e, di?er ucu Istanbul?dan Bremen?e ula??r. ?yk?n?n iki b?l?m? paralel olarak geli?irken her birindeki ??er kahraman?n yollar?, ara s?ra kesi?se de, ?yk?lerdeki kahramanlar aras?nda temas ya?anmamaktad?r. Ancak her b?l?mdeki bir ki?inin ?l?m?, ka??n?lmaz bir ?ekilde birbirine ba?lanm?? kaderleri bir araya getirir. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net