Baba filmlerini ?ekti?im i?in su?luyum

Alt?n Portakal??n onur konu?u ?talyan y?netmen Coppola, ?Baba filmleri mafyaya ?zendirdi, belki de o nedenle su?luyum. Gen?lerin bo?u bo?una ?iddetle ve sava?la dolmas?n? istemiyorum? dedi.


Alt?n Portakal??n onur konu?u ?talyan y?netmen Coppola, ?Baba filmleri mafyaya ?zendirdi, belki de o nedenle su?luyum. Gen?lerin bo?u bo?una ?iddetle ve sava?la dolmas?n? istemiyorum? dedi. Baba filmlerinin unutulmaz y?netmeni Francis Ford Coppola 44. Alt?n Portakal Film Festivali?nin konu?u olarak Antalya?ya geldi ve Onur ?d?l? ald?. Coppola, ?Baba? serisini ?ekmekten rahats?z oldu?unu a??klad?. Coppola, ?Baba serisi mafyaya ?zendirdi, belki de o nedenle su?luyum. Apocalypse Now da (K?yamet) sava?a ?zendirdi oysaki amac?m bu de?ildi. Gen?lerin bo?u bo?una ?iddetle ve sava?la dolmas?n? istemiyorum? dedi.
Festivale e?i Eleanor, o?lu Roman ve gelini Marie Coppola?yla birlikte kat?lan ?talyan y?netmen ?Youth Withpout Youth? filminin g?steriminden ?nce kendisine sunulan Onur ?d?l??n? ald?. Yabanc? ve T?rk sinema sanat??lar? Coppola?y? ayakta alk??lad?lar. Coppola, ?Sevginiz ve hevesinizle buraday?m. Onur ?d?l? almaktan mutluluk duyuyorum? dedi. Coppola ?d?l?n? almadan ?nce d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ise birbirine benzer ?ok film ?ekildi?ini ve filmlerin daha ?nce izlenmi? duygusu yaratt???n? s?yleyerek sinemac?lar?n yeni bir ?eyler ??renmesi i?in ?aba g?stermesi gerekti?ini belirtti. Y?netmen, ?Risk almak gerek. Ben de bundan sonra art?k insanlar?n kalbine dokunan etkileyici filmler yapmak istiyorum? dedi. Coppola T?rk yemeklerinin lezzetine de?indi. ?Belki de ?nceki ya?am?mda T?rkt?m. ??nk? yemeklerinizi ?ok seviyorum, inan?lmaz lezzetli? diye konu?tu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net