tck s?zl???

 • H?rs?z: Kaynak aray??? i?inde olan giri?imci vatanda?.
  Hortumcu: Hortumun emi? ?zelli?ini parasal alana uygulayan bulu? adam?.
  R??vet?i: ?Benim memurum i?ini bilir? felsefesinin masum m?ridi.


  H?rs?z: Kaynak aray??? i?inde olan giri?imci vatanda?.
  Hortumcu: Hortumun emi? ?zelli?ini parasal alana uygulayan bulu? adam?.
  R??vet?i: ?Benim memurum i?ini bilir? felsefesinin masum m?ridi.
  Sahtekar: Bir ?eyin ayn?s?n? yapma derdindeki insan.
  Kalpazan: Merkez Bankas? fahri ?al??an?.
  Holigan: D?ner b??akla gezen spor d??k?n?.
  Ka?ak??: Var olu?unu s?n?rlar ?tesinde arayan macera tutkunu gezgin.
  Kapka???: Kad?nlar?n ?antas?nda ne oldu?unu ?ok merak eden macerac? ki?ilik.
  Torbac?: Mutluluk pe?indeki insanlar?, hat?r i?in madde ba??ml?s? yapan dost.
  Kad?n Sat?c?s?: Dostlar?n? birbiriyle tan??t?r?p y?zdesini alan g?zel huylu insan.
  Kiral?k Katil: Para ile ki?ili?ini satmayan m?tevazi yarat?k.
  Yankesici: Cebimizdekilere ilgi ve tutkuyla yandan yakla?an muzip.
  Doland?r?c?: Saf vatanda?lara ?aka yapan komik ruhlu masum.
  Mafya: Yasalar?n olmad??? bir toplumda i?lerin daha kolay y?r?d???n? ispata y?nelik ?zel kurulu?.
  S?m?r?c?: ???iye i? verip para vermeyen g?zel m?te?ebbis.
  www.evrensel.net