Kokartl? tepki

Hakkari?de ya?anan ?at??man?n ard?ndan ???retmenler aras?nda ?rk??, milliyet?i s?ylemlerle yarat?lmak istenen d??manl??a kar??? E?itim Sen Mersin ?ubesi kokart eylemi ba?latt?.


Hakkari?de ya?anan ?at??man?n ard?ndan ???retmenler aras?nda ?rk??, milliyet?i s?ylemlerle yarat?lmak istenen d??manl??a kar??? E?itim Sen Mersin ?ubesi kokart eylemi ba?latt?. ?zerinde ?Yeter! Akan kan dursun. Bar?? istiyoruz? yazan kokartlar E?itim Sen ?yelerinin yakalar?nda bug?nden itibaren yerlerini alacak.
E?itim Sen Ba?kan? Alaaddin Din?er ise, ilk??retim ?a??ndaki ?ocuklar?n ?fkeli sokak g?sterilerine kat?lmalar?n?n do?ru olmad???n? belirterek, ?ocuklar?n istismar edilmemesini istedi. Din?er yapt??? yaz?l? a??klamada, ?at??mada hayat?n? yitiren gen?lerin ard?ndan ?z?nt? duyman?n anla??l?r oldu?unu ancak ya?anan ac? neden g?sterilerek ilk??retim ?a??ndaki ?ocuklar? sokak g?sterilerine katman?n kabul edilemez oldu?unu belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net