26 Ekim 2007 00:00

Takva star 22.00

2006
Y?netmen:?zer K?z?ltan
Oyuncular:Erkan Can, Meray ?lgen, G?ven K?ra?, Engin G?nayd?n

Paylaş

Kendi halinde m?tevaz? bir ya?am? olan Muharrem, dini inan?lar? ?ok kuvvetli bir insand?r. Gece g?nd?z ibadet ederek nefsi arzulardan uzak, manevi bir ya?am s?rmektedir. Bu ?zellikleri ?evresinde g?venilir bir insan olarak tan?nmas?na neden olmu?tur. Bu durum tarikat ?eyhinin dikkatini ?eker. Say?s?z m?lk?n?n kiras?n? toplamak ?zere Muharrem?i yan?na al?r. Birdenbire bamba?ka bir d?nyan?n i?ine giren Muharrem i?in sahip oldu?u de?erler yava? yava? sars?lmaya ba?lar. Bir yandan modern d?nyaya ayak uydurmaya ?al???rken bir yandan da bu ?ark?n di?lileri aras?nda ezilmeye ba?lam??t?r.
ÖNCEKİ HABER

Hayat veren galibiyet

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa