Okey?in cenazesi ?lkesine g?nderildi

Arkada?? M.O. ile Beyo?lu Karakolu?nda g?zalt?ndayken polis taraf?ndan karakolda ?ld?r?len Nijerya uyruklu Festus Okey?in cenazesi, 2 ay sonra yak?nlar?na teslim edildi. Teslim s?ras?nda adli t?p ?n?nde ?zel g?venlik...


Arkada?? M.O. ile Beyo?lu Karakolu?nda g?zalt?ndayken polis taraf?ndan karakolda ?ld?r?len Nijerya uyruklu Festus Okey?in cenazesi, 2 ay sonra yak?nlar?na teslim edildi. Teslim s?ras?nda adli t?p ?n?nde ?zel g?venlik ?nlemleri al?nd? ve 4 yak?n? aramalardan sonra i?eriye girebildi.
Okey?in cenazesinin ailesinin kayg?lar?ndan dolay? bekletildi?ini s?yleyen Helsinki Yurtta?lar Derne?i Ba?kan? ?zlem Dalk?ran, adli t?p raporunda i?kencenin ge?memesi ?zerine ??phelenen ailenin, ba??ms?z olarak ara?t?rma talebi oldu?unu belirtti. Dalk?ran, ?Ailesi cenazeye sahip ??km?yor? iddialar?n?n da yalan oldu?unu s?yledi.
Beyo?lu Karakolu?nda ya?anan vakan?n ilk olmad???n? belirten Dalk?ran, davan?n sonuna kadar takip?isi olacaklar?n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net