Tokat?ta ekme?e zam

Tokat?ta 35 YKr olan ekme?in fiyat? y?zde 16 zam yap?larak 40 YKr?ye y?kseltildi. 2007 y?l? ba?lar?nda f?r?nc?lar odas?n?n talebi ?zerine 250 gram? 30 YKr?den sat?lan ekmek y?zde 16.6 zamla 35 YKr?ye y?kseltilmi?ti.


Tokat?ta 35 YKr olan ekme?in fiyat? y?zde 16 zam yap?larak 40 YKr?ye y?kseltildi. 2007 y?l? ba?lar?nda f?r?nc?lar odas?n?n talebi ?zerine 250 gram? 30 YKr?den sat?lan ekmek y?zde 16.6 zamla 35 YKr?ye y?kseltilmi?ti. Yine Tokat F?r?nc?lar Odas??n?n talebiyle 250 graml?k ekme?in fiyat? y?zde16 zamla 40 YKr?ye y?kseltildi. Zam d?n uygulanmaya ba?land?. (Tokat/EVRENSEL)
www.evrensel.net