Aram Yay?nlar? T?YAP ?da

Aram Yay?nlar?, T?YAP 26. ?stanbul Kitap Fuar??nda Ber?em Yay?nlar? ile ortak stant a?acak. 6 yeni kitapla fuarda yerini alacak Aram Yay?nlar?, Orhan Pamuk?un ?Kar? adl? roman?n?n K?rt?e ?evirisi ?Berf?le ilk kez okuyucuyla bulu?acak


Aram Yay?nlar?, T?YAP 26. ?stanbul Kitap Fuar??nda Ber?em Yay?nlar? ile ortak stant a?acak. 6 yeni kitapla fuarda yerini alacak Aram Yay?nlar?, Orhan Pamuk?un ?Kar? adl? roman?n?n K?rt?e ?evirisi ?Berf?le ilk kez okuyucuyla bulu?acak.
Ber?em Yay?nlar? ile ortak stant a?acak olan Aram Yay?nlar?, 26. ?stanbul Kitap Fuar??na 6 yeni kitapla kat?l?yor. Aram Yay?nlar??ndan Hamit Kank?l??, Aram Yay?nlar??n?n hem K?rt edebiyat? hem de T?rk edebiyat?n? ?nemseyen bir anlay??a sahip oldu?unu dile getirdi. Nobel ?d?ll? yazar Orhan Pamuk?un Kar roman?n?n K?rt?e?ye ?evrildi?ini ifade eden Kank?l??, roman?n K?rt?e?ye ?evrilmesinin, yazar?n kitlelerle bulu?mas? ad?na ?nemli bir ad?m oldu?unu ifade etti.
Aram Yay?nlar??ndan ??kan ve ilk kez 26. ?stanbul Kitap Fuar??nda okuyucuyla bulu?acak kitaplar ?unlar: Orhan Pamuk -Berf (Kar), Sultan Demircio?lu- Milis Kitab?, Nurettin Demirta?- Anzele (?iir) , B?lent ?amc?- Yaz?g?n (?iir), Noam Chomsky- ?ktidar? Anlamak, H?seyin Mazhar- Biz Bunlara ?ok G?ld?k.
Sadece yeni kitaplar de?il, Aram Yay?nlar??ndan daha ?nce ??kan kitaplar da fuarda okuyucuyla bulu?acak. Bu kitaplar ise ?unlar: Immanuel Wallerstein- Avrupa Evrenselcili?i (?ktidar?n Retori?i), ?lhan Sami ?omak- A??k Deniz, Necat Ayaz- Katalonya (D?rok Ziman Otonomi), ?lhami Sidar- Da?l? (Bir Meyyahfarkin Roman?), Rojbin Peri?an- Sa?lar ve G?lgeler, G?nay Aslan- Vaspurakan?a A??t. Ferhat Kurtay-G?ne?in Sar? Sa?lar?,T?rkiye Bar???n? Ar?yor (Ya Ger?ek Demokrasi Ya Hi?).
Aram Yay?nlar?, Fuar?da ?e?itli etkinlikler de d?zenleyecek. 3 Kas?m g?n? 15.00-17.00 saatleri aras?nda ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor? kitab? ekseninde d?zenlenecek panele Necmiye Alpay, ?inasi Haznedaro?lu ve ?mam Canpolat konu?mac? olarak kat?lacak.
Yazar Y?lmaz Sezgin, Aram Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanan ?Sinop?ta ?dam Geceleri? kitab?n? 28 Ekim?de imzalayacak. Yine 28 Ekim g?n?, Halil ?ncesu da ?General Electric? adl? ?izimlerinin yer ald??? kitab?n? okuyucular? i?in imzalayacak. 3 Kas?m g?n? B?lent G?nd?z, ?Generallerin Mikrofonlu Erleri ve K?rtler? adl? Aram Yay?nlar??ndan ??kan kitab?n? imzalayacak. Levent ?zkan, Ber?em Yay?nlar??ndan ??kan kitab? ?Mirina ?ano? yu 3 Kas?m g?n? imzalayacak. (?stanbul/D?HA)
Tahir Bozkurt
www.evrensel.net