alk??lamak istiyorum!

 • rico?, erkek, 24, Antalya??te benim k?z?m!


  rico?, erkek, 24, Antalya
  ??te benim k?z?m!
  ?lk yeme?e ??k???m?zda cep telefonu ?ald?. Elini ?antas?na att?. Kurcalad?, kurcalad?. Telefon uzun uzun ?almaya devam ediyordu. Bir t?rl? bulamad?. Sonra o g?zel c?mle d?k?ld? dudaklar?ndan: ?Evde mi b?rakt?m acaba?? Onun tam arad???m k?z oldu?una karar verdim!
  ***
  salasinmar, erkek, 31 , Yurtd???
  Anneler kutsald?r
  Bir alk?? da birbirlerine ana avrat k?f?r eden iki ki?inin aras?na girip ikisine de birer tokat atan ve ?Analar kutsald?r, analara k?f?r etmeyin, o. ?ocuklar?!? diyen Karadenizli a??r abi hem?ehrime l?tfen.
  ***
  bendemi?yeolsam, erkek, 31, Gaziantep
  6. His
  ?6. His filmini izledin mi?? dedim. ?Hay?r ama ?ok ?vd?ler? dedi. ?Bende filmin
  cd?si var, istersen vereyim izle, ben de ?ok be?endim.? dedim. ??imdi izlersem
  bir ?ey anlamam, ilk 5 tanesini izlemem laz?m ?nce!? dedi. Sustum. G?lmedim
  bile. Art?k g?r??m?yoruz.
  ***
  milah76, erkek, 31, K?rklareli
  ?aylar demli olsun
  Ge?enlerde k?yde kom?unun evinin ?n?nden ge?iyordum. Ya?l? amca han?m?na
  ??yle dedi: ?Han?m suyu ?s?t; olursa olur olmazsa ?ay demleriz.? Hala g?lmekteyim.
  ***
  11sefa, erkek, 24, Ankara
  Maalesef kaybettik
  Aniden fenala?an annelerini apar topar hastanenin acil servisine ta??yan,ancak yar?m saat sonra doktorun ?Maalesef annenizi kaybettik? demesiyle annelerinin ?ld???n? ??renemeyen(!) bunun yerine ?Ulan nas?l kaybedersiniz koca kad?n?, daha demin buradayd?!? deyip doktoru bir g?zel d?ven kom?ular?m var. Duyurulur...
  ***
  sazansuzan, kad?n, 36, ?stanbul
  Ramazan geldi
  Her zaman ?can?m, a?k?m? diyen kocac???m Ramazan geleli beri, orucu bozulmas?n diye bana ??kanka?? diyor ya!
  ***
  zor_karar, kad?n, 34, Kocaeli
  Danger
  ?n?m?zde ilerleyen tankerin ?zerindeki ?Danger? yaz?s?n? g?r?p de ?Allah??n
  ak?ll?s?, ?tanker? yazaca??na ?danger? yazm??!? diyen ve arkas?ndan kahkahalarla g?len teyzemi nerelere g?ndersem acaba?
  ***
  bendegeliyim, erkek, 38, Ankara
  Efendi ?ocuklar
  L?tfen bir alk?? da benim anneme! Zira kendisi ge?en g?n televizyonda zap
  yaparken, Ayd?n ve Fatih ?rek?i g?r?nce, ?Ben bunlar? ?ok severim, mankenlerle falan dedikodular? ??km?yor, terbiyeli ?ocuklar? dedi.
  www.evrensel.net