fidan

 • Padi?ah k?yleri dola??yordu. K?y?n birinde ?ok ya?l? bir k?yl?ye rastlad?. Adam, bah?esine meyve fidanlar? dikiyordu.


  Padi?ah k?yleri dola??yordu. K?y?n birinde ?ok ya?l? bir k?yl?ye rastlad?. Adam, bah?esine meyve fidanlar? dikiyordu. Padi?ah ya?l? k?yl?ye tak?lmak istedi:
  - Baba, bu fidanlar ne zaman b?y?y?p de meyve verecek? Bu meyvelerden yemek sana nasip olacak m? dersin?
  K?yl?:
  - Hi? sanm?yorum...
  - ?yleyse niye kendini yoruyorsun?
  - Biz atalar?m?z?n dikti?i a?a?lar?n meyvelerini yemiyor muyuz? Torunlar?m?z da bizim diktiklerimizin meyvelerini yesinler.
  Bu cevap Padi?ah?n ho?una gitti, k?yl?ye bir kese alt?n verdi. K?yl?:
  - Bak?n padi?ah?m, Bizim fidanlar ?imdiden meyve vermeye ba?lad?lar bile.
  Padi?ah bu cevab? da ?ok be?endi ve k?yl?ye bir kese alt?n daha verilmesini emretti. K?yl? bu kez:
  - Sultan?m, normalde a?a?lar y?lda bir kez meyve verir. Ama bak?n benimkiler ikincisini de verdi.
  Padi?ah g?l?mseyerek yan?ndakilere seslendi:
  - Aman efendiler, hemen buradan gidelim. yoksa bu adam bizde alt?n filan b?rakmayacak!
  www.evrensel.net