Y?DER?in kongresine izin verilmedi

Y?z?nc? Y?l ?niversitesi ??renci Derne?i?nin (Y?DER) 3. Ola?an Kongresi?ne ?niversite y?netimi, ??zerimizde ?ok yo?un bask?lar var.


Y?z?nc? Y?l ?niversitesi ??renci Derne?i?nin (Y?DER) 3. Ola?an Kongresi?ne ?niversite y?netimi, ??zerimizde ?ok yo?un bask?lar var. Bu y?zden yapaca??n?z kongreyi engellemekten ba?ka ?aremiz yok? diyerek izin vermedi.
Y?DER?in 27 Ekim?de Merkezi Kafeterya?da ?Ya demokratik ?niversite ya da hi?? ad? alt?nda ger?ekle?tirmeyi d???nd??? 3. Ola?an Kongresi, YY? Rekt?rl??? taraf?ndan Y?DER?e ge?en g?nlerde yap?lan polis bask?n? gerek?e g?sterilerek izin verilmedi. Kongrenin Haz?rl?k Komisyonu S?zc?s? Abdullah ?lmez, derneklerine yap?lan polis bask?n?n?n ard?ndan baz? bas?n yay?n organlar?n?n, ?PKK militanlar? yakaland?? ?eklinde haber yapt?klar?n? belirterek ?YY? Rekt?rl??? de bu haberleri gerek?e g?stererek kongremizi engelledi? dedi.
Kongrenin bas?lmas?nda herhangi bir yasad??? dok?man bulunmad???n? hat?rlatan ?lmez, ?Hi?bir dayana?? olmayan bu haberlerle derne?imizin t?zel ki?ili?ine sald?r?da bulundular. ?niversite y?netimi ise ??zerimizde ?ok yo?un bask?lar var. Bu y?zden yapaca??n?z kongreyi engellemekten ba?ka ?aremiz yok? yan?t?n? verdi? ?eklinde konu?tu.
?lmez, yurtsever, devrimci ve demokratik ??rencilere Y?DER?i sahiplenme ve ?ye olma kampanyas?na kat?lmas? ?a?r?s?nda bulunarak, ?Kongremizi 11 Kas?m?da ?amdan D???n Salonu?nda yapaca??z. Her t?rl? bask?ya kar?? kongremizi g?rkemli bir ?ekilde yapaca??z? dedi. (Van/D?HA)
www.evrensel.net