Ye?il?rmak?ta bal?k ?l?mleri s?r?yor

Amasya kent merkezinden ge?en Ye?il?rmak sahilinde yakla??k 10 g?nden bu yana g?zlenen bal?k ?l?mleri devam ediyor.


Amasya kent merkezinden ge?en Ye?il?rmak sahilinde yakla??k 10 g?nden bu yana g?zlenen bal?k ?l?mleri devam ediyor.
?evre ve Orman ?l M?d?r? Ya?ar Kayata?, bal?k ?l?mleriyle ilgili ihbarlar? de?erlendirdiklerini belirterek, gerekli ?al??malar? ba?latt?klar?n? s?yledi. Ye?il?rmak??n il s?n?rlar? i?inde ve d???nda kalan ?e?itli b?l?mlerinden ?rnek al?nd???n? belirten Kayata?, ilk belirlemelere g?re ?rmaktaki kirlilikte art?? ya?and???n?n g?zlendi?ini s?yledi. Tam te?ekk?ll? laboratuvardaki incelemelerin devam etti?ini bildiren Kayata?, ?Ye?il?rmak?ta y?ksek kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi en d???k de?erde. Al?nan su numunelerinde bu durum a??k?a g?r?l?yor? dedi. Bu arada, k?y?ya vuran ?l? bal?klar?n t?ketim ama?l? toplanmamas? i?in vatanda?lara uyar?larda bulunuldu. (Amasya/EVRENSEL)
www.evrensel.net