DTP?de kongre haz?rl???

Demokratik Toplum Partisi, parti kurullar? ve Genel Ba?kanl?k se?iminin de yap?laca?? 8 Kas?m?daki 2. Ola?an?st? Kongresi?ne haz?rlan?yor


Demokratik Toplum Partisi, parti kurullar? ve Genel Ba?kanl?k se?iminin de yap?laca?? 8 Kas?m?daki 2. Ola?an?st? Kongresi?ne haz?rlan?yor. 2. Ola?an?st? Kongreden ?nce, d?n Demokratik Toplum Kongresi Diyarbak?r?da topland?. 3 g?n s?recek ve 500 delegenin kat?ld??? kongrede ?T?rkiye?de idari ve siyasi reformu? ve ?Yeni Anayasa? ba?l?klar? alt?nda tart???lacak. K?rt sorununa ??z?m ?nerilerinin de tart???laca?? kongredeki ?neriler DTP kongresine sunulacak.
Kongrede Antalya?da haz?rl??? ba?layan ?Siyasi Tutum Belgesi?ne de son ?ekli verilecek. DTP?nin izleyece?i yol haritas?n? belirleyecek olan belge, kongreye sunularak delegelerin oylar?yla resmiyet kazanacak.
DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n sa?l?k sorunlar?n? ileri s?rerek aday olmayaca?? iddia edilirken, Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk?un da aday olmayaca?? konu?uluyor. Adayl?k i?in Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl??n?n ismi ge?iyor. Anl?, gazetemize yapt??? a??klamada, ?Adaylar aras?nda ad?n?n ge?ti?ini, ancak hen?z netlik kazanmad???n?, her ?eyin son anda belli olaca??n?? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net