Referandum i?in Anayasa Mahkemesi?ne iptal ba?vurusu

CHP ve DSP, 11. cumhurba?kan? se?imine y?nelik ge?ici maddelerde yap?lan de?i?ikli?e ili?kin kanunun iptali i?in Anayasa Mahkemesi?ne ba?vurdu.


CHP ve DSP, 11. cumhurba?kan? se?imine y?nelik ge?ici maddelerde yap?lan de?i?ikli?e ili?kin kanunun iptali i?in Anayasa Mahkemesi?ne ba?vurdu.
CHP?li ve DSP?li 110 milletvekilinin imzas?yla Anayasa Mahkemesi?ne yap?lan ba?vuru dilek?esinde, referanduma sunulmadan ?nce Anayasa paketinde yer alan 11. Cumhurba?kan?n?n se?imine ili?kin ge?ici 18 ve 19. maddeler ile ?er?eve 6. maddeyi paketten ??karan Anayasa de?i?ikli?inin, ?Yoklu?unun h?kme ba?lanmas? veya iptal edilmesi, dava sona erinceye kadar y?r?rl???n durdurulmas?? istendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net