Mail: Litvinenko ?ngiliz istihbarat?na ?al???yordu

?ngiltere?de yay?nlanan ?The Daily Mail? gazetesi, ge?en y?l 23 Kas?m?da ba?kent Londra?da polonyum 210 ile zehirlenerek ??pheli bir bi?imde ?len eski Rus ajan? Alexander Litvinenko?nun, ?ngiliz gizli servisi MI6 i?in ?al??t???n? yazd?.


?ngiltere?de yay?nlanan ?The Daily Mail? gazetesi, ge?en y?l 23 Kas?m?da ba?kent Londra?da polonyum 210 ile zehirlenerek ??pheli bir bi?imde ?len eski Rus ajan? Alexander Litvinenko?nun, ?ngiliz gizli servisi MI6 i?in ?al??t???n? yazd?. Haberi ile Moskova-Londra hatt?nda krize neden olan Litvinenko hakk?ndaki benzer iddialar? tekrarlayan gazete, kimli?ini a??klamad??? diplomatik ve istihbarat kaynaklar?na dayanarak verdi?i haberinde, ?Litvinenko?nun, ?ld?r?ld???nde MI6?da 2 bin sterlin (4100 dolar) maa? ald???n?? da belirtti.
MI6 ?efi i?e alm??
Litvinenko?yu halen MI6?n?n ba??nda bulunan Sir John Scarlett?in i?e ald???n? belirten Daily Mail, Scarlett?in Moskova?da g?rev yaparken Litvinenko?nun i?e al?nmas?na ?nayak oldu?unu bildirdi.
S?k? Kremlin muhalifi Litvinenko, ?l?m?nden ?nce zehirlenmesinde Moskova?n?n parma?? bulundu?unu ileri s?rm??, Moskova bunu yalanlam??t?. ?ngiltere?nin Moskova?dan iadesini istedi?i eski KGB ajan? Andrey Lugovoi da Litvinenko?nun ?ngiliz ajan? oldu?unu s?ylemi? ve zehirlenmesinde MI6?y? su?lam??t?. Haziran ay?nda da eski bir ba?ka Rus ajan? Viya?eslav Zarko, Litvinenko arac?l???yla ?ngiliz istihbarat?na ?al??maya ba?lad???n? a??klam??t?. Moskova?n?n Lugovoi?u iade talebini reddetmesi de, Londra ile gerginli?e yol a?m?? ve her iki ?lke birbirlerinin diplomatlar?n? s?n?r d??? etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net