Bolu?da destek ziyareti

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu ?nceki g?n grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti.


Bolu Emek ve Demokrasi Platformu ?nceki g?n grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti.
Ziyarette konu?an D?nem S?zc?s? ve T?rk-?? ?l Temsilcisi Yusuf Uyman grevci i??ilere destek vermeyi s?rd?receklerini bildirdi. Haber-?? Sakarya ?ube Ba?kan? Cavit Tokp?nar da grev s?reci ile ilgili bilgi verdikten sonra ?Birlik ve beraberlik b?t?n zorluklar? alt edecektir. Halka grevin nedenlerini iyi anlatmam?z gerekir? dedi.
B?lge ?al??ma M?d?rl????ne tepki
Bu arada B?lge ?al??ma M?d?rl????n?n 13 i??iye ?al??mas? i?in onay vermesine tepki g?steren i??iler, bu ki?ilerin kilit noktada g?revli oldu?unu s?ylediler. Sendikan?n itiraz? ?zerine bu i??iler i?ba?? yapamazken, son karar?n verilmesi i?in m?fetti?lerin incelemesinin bitmesi bekleniyor. Konuyla ilgili a??klama yapan ?ube Ba?kan? Tokp?nar ?Onay yaz?s? sendikaya gelir gelmez ?? Mahkemesine ba?vurarak bu usuls?z ?al??ma onay?n? iptal ettirecek ve grev k?r?c?l???na izin vermeyece?iz? dedi. (Bolu/EVRENSEL)
www.evrensel.net