B?y?kan?t: ABD gezisini bekliyoruz

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, Avusturya?n?n Ankara B?y?kel?ili?i?nde ger?ekle?tirilen Avusturya Milli G?n? resepsiyonunda, s?n?r ?tesi operasyon olas?l??? ve muhtemel bir harekat?n zaman? konusunda a??klamalar yapt?.


Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t, Avusturya?n?n Ankara B?y?kel?ili?i?nde ger?ekle?tirilen Avusturya Milli G?n? resepsiyonunda, s?n?r ?tesi operasyon olas?l??? ve muhtemel bir harekat?n zaman? konusunda a??klamalar yapt?. B?y?kan?t, ?Silahl? Kuvvetler g?rev verildi?inde s?n?r ?tesi operasyon yapar. Ayr?ca ihtiya? oldu?unda biz de talepte bulunuruz. Ba?bakan??n ABD seyahati ?nemli. Onun d?n???n? bekleyece?iz? dedi.
Genelkurmay Ba?kan? ?PKK?yla m?cadelede, ABD mi yoksa Irak m? y?k?ml?l?klerini yerine getirmiyor? sorusuna, ?Herkes ?zerine d??en g?revi yapmal?. Olay bir ter?rist faaliyet. Bunu basit bir silahl? m?cadele olarak g?rmekle en b?y?k hatay? yapars?n?z? yan?t?n? verdi.
Silahl? Kuvvetler ve h?k?met aras?nda herhangi bir g?r?? ayr?l??? bulunmad???n? da vurgulayan Orgeneral B?y?kan?t, ?Askerle h?k?met aras?nda bir uyumsuzluk varm?? gibi g?sterilmesi do?ru de?il. Devlet bir b?t?nd?r? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net