3 boyutlu k?resel ?s?nma analizi

T?rkiye?de ilk kez yap?lan ?k?resel ?s?nman?n 3 boyutlu etki analizi?nde, son 32 y?lda artan kurakl???n k?resel ?s?nma kaynakl? olabilece?i a??rl?k kazand?


T?rkiye?de ilk kez yap?lan ?k?resel ?s?nman?n 3 boyutlu etki analizi?nde, son 32 y?lda artan kurakl???n k?resel ?s?nma kaynakl? olabilece?i a??rl?k kazand?.
Sel?uk ?niversitesi M?hendislik Mimarl?k Fak?ltesi ?evre M?hendisli?i B?l?m? Ba?kan? Prof. Dr. Mehmet Emin Ayd?n, k?resel ?s?nman?n T?rkiye?deki iklimsel etkilerini belirlenmek i?in, daha ?nce T?rkiye?de yap?lmam?? bir ?al??maya imza att?klar?n? s?yledi. ?al??ma kapsam?nda analiz edilen Ayd?n, ?Bu ?al??mada son 32 y?l i?inde daha kurak bir d?nem ya?ad???m?z ortaya ??k?yor. Ya?anan kurakl?k, muhtemelen k?resel ?s?nman?n bir neticesi olabilir? dedi.
AYd?n ?Kurakl?k k?resel ?s?nma sebebiyle ya?an?yorsa, bu kurak e?ilim devam edecek demektir? dedi.
(TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net