Show TV?de haber yerine belgesel

RT?K??n Show Haber?e, Hrant Dink cinayetinde yay?nlanan bir g?r?nt?den dolay? ceza vermesi ?zerine, ge?ti?imiz ak?am Show TV Ana Haber B?ltenini izlemek isteyenler bir belgeselle kar??la?t?lar


RT?K??n Show Haber?e, Hrant Dink cinayetinde yay?nlanan bir g?r?nt?den dolay? ceza vermesi ?zerine, ge?ti?imiz ak?am Show TV Ana Haber B?ltenini izlemek isteyenler bir belgeselle kar??la?t?lar. Dink cinayeti s?ras?nda kameralara tak?lan ve beyaz bere kullanan bir ??renci ?katil? s?fat?yla g?sterilmi?ti. Bunun ?zerine ?T? ??rencisi olan Burakhan Taslak??, RT?K?e Show TV?yi ?ikayet etti. ?ikayet hakl? bulundu ve Show TV?nin cezas? ge?ti?imiz g?n uyguland?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net