Stumpf?ta yolcu gibi

Gen?lerbirli?i?nde beklenen ba?ar?y? yakalayamayan Teknik Direkt?r Reinhard Stumpf?un da g?nderilmesi g?ndemde. Fuat ?apa?n?n g?revden ayr?lmas?n?n ard?ndan 7. haftadan itibaren K?rm?z?-siyahl? ekipte g?reve ba?layan Stumpf?un Gen?lerbirli?i maceras? bitmek ?zere


Gen?lerbirli?i?nde beklenen ba?ar?y? yakalayamayan Teknik Direkt?r Reinhard Stumpf?un da g?nderilmesi g?ndemde. Fuat ?apa?n?n g?revden ayr?lmas?n?n ard?ndan 7. haftadan itibaren K?rm?z?-siyahl? ekipte g?reve ba?layan Stumpf?un Gen?lerbirli?i maceras? bitmek ?zere.
Gen?lerbirli?i?nin ba??nda 4 ma?ta 4 puan toplayabilen ve oynatt??? k?t? futbolla b?y?k ele?tiriler alan Stumpf?un g?revine son verilmesi bekleniyor.
Ajanslar?n ge?ti?i bilgiye g?re Gen?lerbirli?i Kul?b? Ba?kan? ?lhan Cavcav??n, Stumpf?un performans?ndan memnun olmad??? ve bug?n yap?lacak y?netim kurulu toplant?s?nda Alman teknik adam ile yollar?n ayr?lmas? d???ncesini dile getirece?i iddia edildi.
?lhan Cavcav??n bu karar?n?n ard?ndan Stumpf ile yollar?n kesin olarak ayr?lmas? bekleniyor. ?lhan Cavcav, Ankaraspor ma?lubiyetinin ard?ndan yapt??? a??klamada, ?ok k?t? futbol oynad?klar?n? ve y?netim kurulu toplant?s?n?n ard?ndan gerekeni yapacaklar?n? s?ylemi?ti.
Gen?lerbirli?i?nin ba??nda 4 ma?a ??kan Stumpf, kendi evinde Kas?mpa?a?y? 3-1 ma?lup ederken, Kayserispor ile 1-1 berabere kald?. Deplasman ma?lar?nda ise Be?ikta??a 1-0, Ankaraspor?a ise 2-0 ma?lup oldu.
Gen?lerbirli?i?nde Stumpf?un tak?mdan ayr?lmas? durumunda g?reve getirilmesi d???n?len isimlerin ise B?lent Korkmaz ve R?za ?al?mbay oldu?u iddia edildi. Kulislerde, Gen?lerbirli?i y?netiminin ilk olarak, k?rm?z?-siyal? ekipte daha ?nce yard?mc? antren?rl?k yapan B?lent Korkmaz?a teklif g?t?rmeyi planlad???, B?lent Korkmaz?dan olumsuz yan?t al?nmas? durumunda rotay? R?za ?al?mbay?a ?evirece?i konu?uluyor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net