Ramos Tottenham?da

?spanya?n?n Sevilla kul?b?ne son d?nemlerde b?y?k ba?ar?lar kazand?ran ?spanyol teknik adam Juande Ramos, b?y?k bir transfer rakam?yla ?ngiltere?nin Tottenham kul?b?ne gitti


?spanya?n?n Sevilla kul?b?ne son d?nemlerde b?y?k ba?ar?lar kazand?ran ?spanyol teknik adam Juande Ramos, b?y?k bir transfer rakam?yla ?ngiltere?nin Tottenham kul?b?ne gitti.
?spanya?da cuma ak?am? ya?anan s?rpriz geli?meyle istifa ederek Sevilla?dan resmen ayr?lan Ramos?un, UEFA Kupas??nda Getafe yenilgisi sonras? Martin Jol ile yollar?n? ay?ran Tottenham kul?b? ile 4 y?ll?k bir s?zle?me imzalad??? belirtildi.
?spanyol bas?n? Ramos?un d?nyan?n en fazla kazanan teknik direkt?rleri aras?na girece?ini yazarken, alaca?? maa?la ilgili farkl? rakamlar ortaya at?ld?.
Baz? gazeteler Juande Ramos?un Tottenham?dan alaca?? y?ll?k ?creti 4,5 milyon Avro olarak yazarken baz?lar?da 6,5 milyon Avro olarak yazd?. Ayn? gazeteler Ramos?un, Ferguson, Trapattoni, Mancini gibi isimlerden sonra d?nyan?n en ?ok kazanan teknik adamlar? aras?na girdi?ini yazd?.
Ramos, 2006-2007 y?llar? aras?nda Sevilla?ya 2 UEFA Kupas?, 1 ?spanya Kral Kupas?, 1 Avrupa S?per Kupas? ve 1 ?spanya S?per Kupas? kazand?rma ba?ar?s?n? g?sterdi.
?spanyol teknik adam, sadece Sevilla?n?n internet sitesinden bas?na ve taraftara yaz?l? bir a??klama yaparken, ?Bazen k?t? bir forvet oyuncusu teknik direkt?r? cezaland?rabilir, bazen de bir teknik direkt?r reddedilemeyecek bir teklif alabilir. ?imdi benim ba??ma gelen bu? dedi.
Bu arada bu sezon ?ampiyonlar Ligi?nde m?cadele eden Sevilla, beklemedi?i bir ?ekilde teknik direkt?r?n? kaybederken, Ramos?un yerine Manolo Jimenez?in getirilece?i kaydedildi. Sevilla kul?b?n?n ayr?ca ?imdiye kadar ?ok iyi ili?ki i?inde olmas?na ra?men habersiz ve k?sa bir s?rede istifa ederek tak?m? yaln?z b?rakmas?ndan dolay? Ramos?u FIFA?ya ?ikayet edebilece?i iddia edildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net