29 Ekim 2007 00:00

3??nc? Da? Filmleri Festivali ba?l?yor

D?nyan?n en iyi da? ve do?a temal? filmlerinin izleyicilerle bulu?aca?? 3??nc? Da? Filmleri Festivali, 3-9 Aral?k tarihlerinde Beyo?lu?nda ger?ekle?tirilecek

Paylaş

D?nyan?n en iyi da? ve do?a temal? filmlerinin izleyicilerle bulu?aca?? 3??nc? Da? Filmleri Festivali, 3-9 Aral?k tarihlerinde Beyo?lu?nda ger?ekle?tirilecek.
Do?a Aktivite Grubu Spor Kul?b? ile Film Sanayi ve T?m Sanat??lar? G??lendirme Vakf? (F?LMSAN) taraf?ndan d?zenlenen festival, birbirinden ilgin? filmleri, s?rpriz konuklar? ve etkinlikleri bir araya getirecek.
Festivalde, da?, da? k?lt?r?, ?evre ve do?a bilinci konulu yerli ve yabanc? 50?nin ?zerinde film ve belgesel, toplamda 3 bin dakikan?n ?zerinde bir g?sterim s?resi ile izleyicilerle bulu?acak. Festival, ?stanbul?un ard?ndan Ankara, ?zmir, Antalya ve Bursa?da da ?Gezici Festival? olarak d?zenlenecek.
Festival ayn? zamanda konusunda d?nyaca tan?nan konu?mac?lar?n kat?ld??? s?yle?ilere, da?lar ve do?a ile ilgili g?ncel konular hakk?nda seminerlere, foto?raf sergilerine ve kitap fuar?na da ev sahipli?i yapacak.
Do?aseverler yar??maya
D?nyan?n en iyi da? ve do?a temal? filmlerinin ve videolar?n?n izleyicilerle bulu?turulaca?? festival kapsam?nda, ?Do?a Filmleri Yar??mas?? da d?zenlenecek. T?rkiye?de bug?ne kadar ?ekilmi? filmleri ortaya ??kararak, da?/do?a filmleri haf?zas? olu?turabilmeyi ve gen? ku?aklar?n yeni yap?mlar ?retmesini ama?layan yar??maya son kat?l?m tarihi 9 Kas?m olarak belirlendi. Filmler, ba?kanl???n? da?c? ve y?netmen U?man Sungur?un yapaca?? ve her biri alan?nda uzman ki?ilerden olu?an se?ici bir kurul taraf?ndan de?erlendirilecek.
Finale kalan yap?mlar festivalde g?sterilecek. Yar??mada dereceye giren yap?mlar, festivalde a??klanacak. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Hindistan?da ?ocuk k?leler

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa