Bebek i?kencecileri adliyeye sevk edildi

Bursa?da 1 ya??ndaki erkek bebe?e i?kence yap?ld??? ortaya ??kt?.


Bursa?da 1 ya??ndaki erkek bebe?e i?kence yap?ld??? ortaya ??kt?. Darp edilen, v?cudunda sigara s?nd?r?len bebek, ya?am m?cadelesi veriyor. Olayla ilgili ?zalt?na al?nan 17 ya??ndaki annenin de aralar?nda bulundu?u 3 ki?iden 2?si, adliyeye sevk edildi.
Al?nan bilgiye g?re, anne B.T. ile erkek arkada?lar? Ayhan A. (32) ve Tahir A. (34) taraf?ndan ?trafik kazas? ge?irdi? denilerek hastaneye getirilen bir ya??ndaki E.D.T?nin muayenesinde, v?cudunda darp ve sigara yan??? izlerine rastlanmas?, kol ve kafatas?nda da k?r?k oldu?unun belirlenmesi ?zerine g?zalt?na al?nan bu ki?ilerden Ayhan A. ve Tahir A, Bursa Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ubesinde ifadelerinin al?nmas?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi.
Gazetecilerin ?Pi?man m?s?n?z?? sorusunu yan?ts?z b?rakan zanl?lardan Ayhan A, bebe?i Tahir A?n?n d?vd???n? iddia etti.
?te yandan, hakk?nda bir mali su?tan 16 g?nl?k hapis cezas? bulundu?u i?in aranan baba Adem T. de adliyeye getirildi. Bebe?inin durumunu polisten ??renen Adem T, tart??t??? e?inin 3-4 ay ?nce evi terk etti?ini, bebe?ini uzun s?redir g?rmedi?ini s?yledi.
Bu i?i yapan ki?ileri cezaevinden tan?d???n? ifade eden Adem T, ?Ayn? ko?u?tayd?k. Bu ki?ilerle aram?zda herhangi bir husumet yok. Bunu yapanlar insan olamaz. En a??r cezaya ?arpt?r?lmalar?n? istiyorum. M?ebbet hapis istiyorum. O masum yavruya zarar vereceklerine bana zarar verselerdi? dedi. Bir gazetecinin bebe?in sa?l?k durumunun ciddiyetini korudu?unu hat?rlatmas? ?zerine, baba Adem T. g?zya?lar?na bo?uldu.
?ocuk ?ube M?d?rl????nde bulunan 17 ya??ndaki anne B.T?nin ise ifadesinin tamamlanmas?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi.
?te yandan, 13 ayl?k E.D.T. adl? bebe?in, Bursa Devlet Hastanesi yo?un bak?m ?nitesindeki tedavisi s?r?yor. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net