DTP?nin E?ba?kan adaylar? Anl? ve Ayna

DTP taraf?ndan Diyarbak?r?da d?zenlenen Demokratik Toplum Kongresi sona erdi. Kongrede Yeni?ehir Belediyesi Ba?kan? F?rat Anl? ve Mardin Milletvekili Emine Ayna?n?n DTP E?ba?kan adaylar? oldu?u a??kland?


DTP taraf?ndan Diyarbak?r?da d?zenlenen Demokratik Toplum Kongresi sona erdi. Kongrede Yeni?ehir Belediyesi Ba?kan? F?rat Anl? ve Mardin Milletvekili Emine Ayna?n?n DTP E?ba?kan adaylar? oldu?u a??kland?.
DTP?nin 8 Kas?m?da yapaca?? Ola?an Kongre ?ncesi Diyarbak?r?da bir?ok kesimi bir araya getirerek yapt??? Demokratik Toplum Kongresi sona erdi. Kongrede K?rtlerin ve K?rt siyasetinin bundan sonraki s?re?te siyasi tutum belgesi olarak adland?r?lan ?Demokratik ?zerk Modeli? benimseyen proje kabul g?rd?.
DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta? sonu? bildirgesini okuduktan sonra DTP E?ba?kan adaylar?n?n Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl? ve Mardin Milletvekili Emine Ayna oldu?unu a??klad?. (HABER MERREZ?)
www.evrensel.net