Lice?de bir k?ye g?da ambargosu uygulamas?

Diyarbak?r??n Lice il?esine ba?l? ??damlar k?y? sakinleri, k?ye giri? ??k??lardaki aramalar?n yo?unla?t???n?, yiyeceklerine ise ambargo uyguland???n? ileri s?rerek, bu durumdan endi?e ettiklerini bildirdi.


Diyarbak?r??n Lice il?esine ba?l? ??damlar k?y? sakinleri, k?ye giri? ??k??lardaki aramalar?n yo?unla?t???n?, yiyeceklerine ise ambargo uyguland???n? ileri s?rerek, bu durumdan endi?e ettiklerini bildirdi.
K?y sakinleri, bir hafta ?nce k?ydeki ??damlar Karakolu?ndan yap?lan silah at??lar?n?n kendilerini tedirgin etti?ini belirtti. Karakol yetkililerinin k?y muhtar?na, ?Bildi?imiz bir ?ey var ki silah s?k?yoruz? dedi?ini belirten k?yl?ler, silah seslerinin ?ocuklar?n?n korkmas?na ve psikolojilerinin olumsuz etkilenmesine neden oldu?unu bildirdi. K?y?n giri? ??k??lar?nda kimlik kontrol? yap?larak isimlerinin kay?t alt?na al?nd???n? belirten k?yl?ler, yiyeceklere ambargo s?yledi. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net