Ed TV fox 01,15

Medya ele?tirisi yapan ba?ar?l? bir film. Reytingleri d??en televizyon kanal?, bir ??k?? yapma pe?ine d??er.


Medya ele?tirisi yapan ba?ar?l? bir film. Reytingleri d??en televizyon kanal?, bir ??k?? yapma pe?ine d??er. S?radan bir insan?n ya?am?n? 24 saat boyunca kesintisiz olarak kablolu televizyondan yay?nlamaya karar verirler. Senaryo yok, oyuncular yok, kurgu yok. Her saniyesi ger?ek olan ve kesintisiz yay?nlanacak olan bu program, dolay?s?yla bilinmeyenlere de a??k olacak?r. ?ok say?da insanla g?r??t?kten sonra Ed Pekurny adl? otuz ya?lar?nda ?ocuksu g?r?n?ml? ve biraz da aptal birisiyle anla?may? ba?ar?rlar. Reytingler ger?ekten patlar ama...
www.evrensel.net