Popstar?da gerginlik

Star TV?de yay?nlanan Popstar Alatu?rka?da gerginlik ya?and?.


Star TV?de yay?nlanan Popstar Alatu?rka?da gerginlik ya?and?.
Osmantan Erk?r??n sundu?u ve j?ri ?yeliklerini Orhan Gencebay, B?lent Ersoy, Ebru G?nde? ve Arma?an ?a?layan??n yapt??? yar??man?n eleme b?l?m?nde tam anlam?yla sinirler gerildi. Bu gerilimin nedeni ise ?slam isimli yar??mac?n?n s?yledikleriydi.
S?per Poligon?un haberine g?re, son ikiye ?slam ile ?zlem isimli yar??mac?lar kalm??t?. Osmantan Erk?r ?slam?a ?Neden b?yle oldu? diye sordu?unda; ?Ben gitmek istiyorum. 3 kez birinci, 1 kez de ikinci oldum. Ben fakir biri olabilirim, beni burada istemeyenler var? deyince herkes ?a?k?nl??a u?rad?.
Osmantan Erk?r konuyu kapatmaya ?al??sa da araya giren B?lent Ersoy ?Kim istemiyor a??kla, bunu neye g?re s?yl?yorsun? deyince yar??mac? seyircilerin aras?ndaki bir ki?iyi g?sterdi. Yar??mac?n?n g?sterdi?i ki?i ekrana getirilmedi. Ancak konu?malardan, kastedilen ki?inin Orhan Gencebay??n e?i Sevim Emre oldu?u anla??ld?. Bu a??klaman?n ard?ndan ise b?t?n j?ri ?yelerinden ?slam?a tepki geldi. Yar??ma sonunda elenen ki?inin de ?slam oldu?u a??kland?. ?slam ad?n? duyar duymaz arkada?lar?yla dahi vedala?madan st?dyoyu terketti. Bu geli?meler ?zerine Orhan Gencebay??n da gerildi?i g?zlendi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net