Olmert, prostat kanseri

Filistin halk?na kan kusturan ?srail?in Ba?bakan? Ehud Olmert, prostat kanserine yakaland???n? a??klad?.


Filistin halk?na kan kusturan ?srail?in Ba?bakan? Ehud Olmert, prostat kanserine yakaland???n? a??klad?. T?m?r?n ??ok erken? te?his edildi?ini ve hastal???n?n ba?bakanl?k g?revini ?hi?bir ?ekilde? etkilemeyece?ini ifade eden Olmert (62), g?revlerini normal ?ekilde s?rd?rece?ini belirtti. Olmert kanseri oldu?unu, bir bas?n a??klamas?yla duyurdu. ?srail Ba?bakanl???, Olmert?in siyasi olmayan konularda a??klamalarda bulunaca??n? belirmi?ti.
Filistinlilerin hayat?n? cehenneme ?eviren ?srail?in ba?bakanlar?, ard? ard?na hastal?klara tutuluyor. Olmert?in selefi, ?Filistin Kasab?? lakapl? Ariel ?aron da, iki seneye yak?nd?r komada. Cihazlara ba?l? olarak ya?am? s?rd?r?len ?aron?un v?cudunun ???r?d???ne? ili?kin iddialar da var.
Bu arada Filistinli Ba?g?r??meci Saib Erakat da, Olmert?e Filistin Kurtulu? ?rg?t? ad?na ge?mi? olsun dileklerini iletti ve acil ?ifalar diledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net