Filistin?de kanl? ?arp??malar

?srail i?gal rejiminin, Gazze ?eridi?ne y?nelik a??rla?t?r?lm?? yapt?r?mlar? ?nceki g?n devreye sokmas?n?n ard?ndan Filistin topraklar? ?at??malara sahne oldu.


?srail i?gal rejiminin, Gazze ?eridi?ne y?nelik a??rla?t?r?lm?? yapt?r?mlar? ?nceki g?n devreye sokmas?n?n ard?ndan Filistin topraklar? ?at??malara sahne oldu. Gazze ?eridi ve Bat? ?eria?da ?srail askerleri ile Filistinli gerillalar aras?nda ??kan ?at??malarda en az 2 Filistinli ile 1 ?srail askeri ?ld?, 3 asker de yaraland?.
?srail, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?ye akaryak?t sevk?yat? sa?layan Sufa Ge?i? Noktas??n?n ?nceki g?n s?resiz olarak kapat?ld???n? duyurmu?tu. Bu geli?menin ard?ndan Filistin y?netimi de kente gelen yak?t seviyesinde azalma oldu?unu kaydetmi?ti.
Tecrite tepki
Bu arada ?srail?in Gazze ?eridi?ne yak?t sevk?yat? sa?layan Sufa Ge?i? Noktas??n? kapatmas?, AB ve insan haklar? kurulu?lar?nca ele?tirildi. Avrupa Komisyonu?nun d?? ili?kilerden sorumlu ?yesi Benita Ferrero-Waldner, Gazze?deki 1.5 milyon Filistinliye atfen ?Kolektif cezan?n, asla bir ??z?m oldu?unu d???nm?yorum? ifadelerini kulland?.
?nsan haklar? ?rg?tleri ise bu durumun insani krize yol a?abilece?i uyar?s?nda bulundu. ve ?srail Y?ksek Mahkemesi?ne giri?imin yasad??? oldu?unu bildirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net