?Ertu?rul, ger?ekten sus!?

Son g?nlerdeki gergin ortama kar?? sa?duyulu yaz?lar?yla dikkat ?eken Sabah Gazetesi Yazar? H?ncal Ulu?, H?rriyet Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n sava? yanl?s? yaz?lar?na tepki g?sterdi.


Son g?nlerdeki gergin ortama kar?? sa?duyulu yaz?lar?yla dikkat ?eken Sabah Gazetesi Yazar? H?ncal Ulu?, H?rriyet Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n sava? yanl?s? yaz?lar?na tepki g?sterdi. ?zk?k??n ??ahinle?ti?i? yorumunu yapan Ulu?, ?Ertu?rul ger?ekten sus? dedi.
H?ncal Ulu?, ??zk?k??n tehlikeli halde ?ahinle?ti?ini g?stermeye ba?lay?nca, her kesimden ele?tiriler yo?unla?t?? hat?rlatmas?n? yaparak ba?lad? yaz?s?na. ?zk?k, Pazar g?n? de, Ulu??un c?mleleriyle ?fena halde susmayan bir yaz?yla ?Ben susuyorum? derken kendisini ele?tirenlere meydan okudu.?
?zk?k?e ?Susuyorum? dedi?i g?n kendi gazetesine bakmas?n? tavsiye eden Ulu?, Latif Demirci?nin bir karikat?r?n? ve Enis Berbero?lu?nun yaz?s?n? hat?rlatt?.
Ulu? ??yle devam etti: ?Ben PKK ile K?rtleri ay?r?yorum? diyorsun Sevgili Dostum. Sen ne dersen de, anlatt?klar?n kar??ndakilerin anlad??? kadard?r. H?rriyet?in birinci sayfalar?n? ve senin yaz?lar?n?, tahrik edilmi? halk?n nas?l anlad???n? merak ediyorsan, o zaman da, kendi grubunun gazetesi Radikal?e bak, Pazar g?nk?..
Bu ?lkenin hem de Bat?s?nda ya?ayan insanlar?n ve kurumlar?n sadece ?K?rt? olduklar? i?in nas?l sald?r?ya u?rad?klar? haberlerini oku, resimlerine bak..
?Yaz?lar?n ?styap?da tebess?m uyand?r?r, ama altyap?y? bir K?rt 6-7 Eyl?l?ne haz?rlar? derken kastetti?im buydu, Sevgili Dostum.. Kast etti?im buydu..
T?rkiye?yi 6-7 Eyl?l?e getiren g?nleri bir ara?t?r.. Nas?l geldi?ini g?r. Getirenleri g?r. 6-7 Eyl?l?de i?te ve d??ta neler kaybetti?imizi bir d???n..
Oyuna gelme Ertu?rul!.. ?lkeyi de getirme.. Sakin ol.. So?ukkanl? ol.. Sab?rl? ol, Sevgili Dostum!..?
(MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net