31 Ekim 2007 00:00

?NSAN VE SPOR

Denizlispor sahas?ndaki Galatasaray ma??n? k?t? bir oyun sergileyerek kaybetti.

Paylaş

Denizlispor sahas?ndaki Galatasaray ma??n? k?t? bir oyun sergileyerek kaybetti. Trib?nler bayraklarla donat?lm??, ter?re tepki tezah?ratlar? oyunun da ?n?ne ge?mi?ti. Denizlililer ma?a ilgi g?sterirken, g?nd?zden yap?lan mitinge yakla??k 50 bin ki?i kat?ld?. Miting ve ter?r psikolojisi ma?a da damgas?n? vurdu. Toplumsal psikolojiden olduk?a etkilenen taraftarlar ancak ma??n ilerleyen s?relerinde tamamen ma?a konsantre olabildiler.
?zellikle son dakikada yenilen penalt? gol?, futbolun her ?eyin ?n?ne ge?mesini sa?lad?. Oyunda Galatasaray daha bir ?st?nl?k kursa da futbol kalitesi a??s?ndan vasat? a?mayan bir m?cadele izledik. Avrupa kupas? m?cadelesinden gelen konuk tak?m, biraz da eksikleri nedeniyle gen?lere g?rev vermek zorunda kald?. Ama bunda ba?ar?l? oldu. Son dakika penalt?s?yla kazansa da m?sabaka boyunca bir?ok pozisyon ?retmesi ve Denizlispor ?zerinde bask? kurmas?, ma?? onlara ?eviren etmenlerden say?labilir. Penalt?n?n tart??mal? olmas? hakemleri zan alt?nda b?rakt?. Ancak Denizli?deki kar??la?ma, dolu trib?nler alt?nda ve tel ?rg?s?z bir ortamda oynand?. Y?llard?r ma?lar?n bir tek Denizli?de tel ?rg?s?z oynanmas?, ?iddetin s?rekli g?ndemde oldu?u bir ?lkede ?zellikle vurgulanmal?. Tepki g?d?s? y?ksek seyirci psikolojisinin stada girmemesi de b?y?k bir ba?ar?. Futbolcular?n sayg?l? m?cadelesi de vurgulanmal? elbette.
Denizlispor?un maddi sorunlar?n?n ??z?m bulamamas?, bir de alacakl? i?adamlar?n?n kul?b? icraya vererek alacaklar?n? tahsil etmeye ba?lamalar?, pek ?ok Anadolu kul?b? gibi, Denizli?nin de en ba?ta gelen sorunlar?ndan. Ancak iktidarla i?birli?ine giren y?netimin belediye destekli yeni d?nemi de hen?z ??z?m olu?turamam??. T?rkiye?deki her kul?b?n i?inde bulundu?u maddi darbo?az gibi Denizlispor da bu sorununu kolayca a?amayacak. ??z?m yolunun altyap? ve futbolcu yeti?tirmekten ge?ti?ini zoraki anlayaca??z. Umar?z futbolu y?netenler, bu ger?ekle hareket eder ve kadrolar?n? daha ?retken teknik elemanlarla olu?tururlar.
Hakan Keysan
ÖNCEKİ HABER

T?rk?n?n ?Akyol?cusu

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa