Novamed i??ileri haklar?n? al?ncaya kadar...

Patronun uzla?maz tutumu nedeniyle bir y?l? a?k?n s?redir grevde olan Novamedli kad?n i??ilere destek s?r?yor.


Patronun uzla?maz tutumu nedeniyle bir y?l? a?k?n s?redir grevde olan Novamedli kad?n i??ilere destek s?r?yor. ?stanbul?da Novamed Greviyle Dayan??ma Kad?n Platformu, Petrol-?? ?yesi Novamed i??isi kad?nlar?n taleplerinin kabul edilmesi i?in toplad?klar? imzalar? Meclis?e ve patrona g?nderdiler.
Galatasaray Postanesi ?n?nde toplanan kad?nlar ad?na konu?an Aynur Seyrek, ?Novamed?de kad?n i??iler, d???k ?cretle ?al??mak istemiyor, akort ?al??man?n ortaya ??kard??? hastal?klarla bo?u?mak, zehirli sol?syonlar solumak istemiyorlar? diye konu?tu. Novamed patronlar?n?n i??ilerin y?r?tt??? m?cadelenin ard?ndan Petrol-?? ile T?S masas?na oturmak zorunda kald???n? belirten Seyrek, ?K?z karde?lerimiz haklar?n? al?ncaya kadar hepimiz grevdeyiz? dedi.
Ankara?da 1300 imza
Ankara Kad?n Platformu da d?n Petrol-?? Ankara ?ubesi ile birlikte, Novamedli kad?n i??ilere destek amac?yla toplad??? 1300 imzay? patrona ve TBMM?ye g?nderdi. K?z?lay G?MA ?n?nde bir araya gelen platform ?yeleri ve sendikac?lar , anayasal haklar?n? kullanarak Petrol-???e ?ye olan Novamedli kad?n i??ilerin taleplerinin kabul edilmesini istediler. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net