Kouchner: Myanmar?da rejim de?i?ikli?i imkans?z

Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner, cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?da rejim de?i?ikli?inin ?imkans?z? oldu?unu savundu.


Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner, cunta kar??t? eylemlerin kana buland??? Myanmar?da rejim de?i?ikli?inin ?imkans?z? oldu?unu savundu. Asya ?lkelerini ziyaret eden Kouchner, Tayland??n ba?kenti Bangkok?ta D??i?leri Bakan? Nitya Pibulsonggram ile g?r??t?kten sonra yapt??? a??klamada, ?Bir s?re? ba?lat?yoruz. Myanmar?daki (askeri) rejimi bir an ?nce de?i?tirmek istemiyoruz. Bu imkans?z, g?l?n? ve de zaten yap?c? de?il? ifadelerini kulland?. Myanmar?da de?i?imin ?bug?nden yar?na? m?mk?n olmayaca??n? ileri s?ren Kouchner, ?Elimizde sihirli ??z?m oldu?unu sanmay?n? dedi. Myanmar?da askeri cuntay? besleyen Bat?l? ?irketler aras?nda, Frans?z petrol ?irketi Total de bulunuyor. Frans?z ?irket, ?lkedeki insan haklar? ihlalleriyle ilgili olarak da su?lanm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net