Tunceli?de bask?lara protesto

Tunceli?de D?SK, KESK, DTP, EMEP, H?C, DHP ve ESP?nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da demokratik kitle ?rg?t?, son d?nemlerde artan ?lk?c? sald?r?lar ve bask?lara tepki g?sterdi.


Tunceli?de D?SK, KESK, DTP, EMEP, H?C, DHP ve ESP?nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da demokratik kitle ?rg?t?, son d?nemlerde artan ?lk?c? sald?r?lar ve bask?lara tepki g?sterdi.
Belediye Yeralt? ?ar??s? ?zerinde bir araya gelen y?zlerce ki?i, ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i?, ?Operasyonlar durdurulsun? sloganlar?n? atarak Sonat Soka???na kadar y?r?d?. ?S?n?r ?tesi operasyonlara hay?r, ?rk??l??a ve ?ovenizme kar?? ya?as?n halklar?n karde?li?i? pankart?n?n a??ld??? a??klamaya, Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil de destek verdi.
Burada a??klama yapan DTP ?l Ba?kan? Murat Polat, AKP?nin ??kard??? tezkere ile t?m m?halif kesimleri sindirmey ama?lad???n? s?yledi. Polat, ??lke genelindeki havan?n Dersim?deki yans?mas? ise fiili olarak yap?lan OHAL uygulamalar? olmu?tur. G?nlerdir ?ehir i?inde sivil ve resmi polisler uzun namlulu silahlarla dola?makta, yollarda noktalar kurulmakta, yollar trafi?e kapat?lmaktad?r. Kent merkezinde polis, can?n?n istedi?ine kimlik sorgulamas? yapmakta, ?zel harekat noktalar?ndan yap?lan at??larla sanki ?at??ma varm?? gibi bir durum yarat?lmaktad?r. Bunlar, halk? d??man olarak g?rmenin ifadesidir ve hakl?, me?ru bir zemini olamaz? diye konu?tu. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net