Genelkurmay?danyalanlama geldi

Genelkurmay Ba?kanl???, d?n baz? bas?n yay?n organlar?nda yer alan ??Da?l?ca Tabur Komutan??n?n g?revden al?nd?????na ili?kin haberin do?ru olmad???n? bildirdi.


Genelkurmay Ba?kanl???, d?n baz? bas?n yay?n organlar?nda yer alan ??Da?l?ca Tabur Komutan??n?n g?revden al?nd?????na ili?kin haberin do?ru olmad???n? bildirdi.
Genelkurmay Ba?kanl??? internet sitesinde konuyla ilgili yer alan a??klama ??yle: ??30 Ekim 2007 tarihli baz? bas?n ve yay?n organlar?nda, Da?l?ca Tabur Komutan??n?n g?revden al?nd???n? belirten bir haber yer alm??t?r. S?z konusu haber tamamen ger?ek d???d?r.??
Koruculara yasak
Bu arada Da?l?ca ve ?ukurca?daki ?at??man?n ard?ndan aralar?nda iki korucuba??n?nda bulundu?u 6 korucunun ?PKK?ye yard?m ettikleri? gerek?esiyle tutuklanmas? ?zerine, b?lgede korucular?n askeri mevzilere girmeleri yasakland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net