Erdo?an hakk?ndaki soru?turma ?nergesine ret

Ankara?da ya?anan su kesintisi nedeniyle CHP Ankara Milletvekili Y?lmaz Ate? ve 73 milletvekilinin Ba?bakan Tayyip Erdo?an hakk?nda verdi?i soru?turma ?nergesi, TBMM Genel Kurulu?nda AKP?li vekillerin oylar?yla reddedildi.


Ankara?da ya?anan su kesintisi nedeniyle CHP Ankara Milletvekili Y?lmaz Ate? ve 73 milletvekilinin Ba?bakan Tayyip Erdo?an hakk?nda verdi?i soru?turma ?nergesi, TBMM Genel Kurulu?nda AKP?li vekillerin oylar?yla reddedildi. Ankara?da ya?anan i?me ve kullanma suyu sorununda, Ankara B?y?k?ehir Belediyesi ?zerinde g?zetme ve d?zenleyici ?nlemler alma, bakanl?klar aras?nda i?birli?i sa?lama konusunda g?revlerinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme g?sterdi?i gerek?esiyle Erdo?an hakk?nda verilen Meclis soru?turmas? a??lmas?na ili?kin ?nerge d?n g?r???ld?. Gizli oylamaya 472 milletvekili kat?l?rken, ?nerge 170?e kar?? 286 oyla reddedildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net