?ocuklar?n hi? foto?raf? olmad?

Karaman?da belediye ??pl???nde bulunan iki odal? barakada ??kan yang?nda ?len 1 ve 2 ya??ndaki ?ocuklar?n annesi, ?ocuklar?n?n hi? foto?raf? olmad???n? belirterek, ?Onlardan geriye, yanm?? bir be?ik ile ??pten bulunmu? birka? oyuncak kald?? dedi.


Karaman?da belediye ??pl???nde bulunan iki odal? barakada ??kan yang?nda ?len 1 ve 2 ya??ndaki ?ocuklar?n annesi, ?ocuklar?n?n hi? foto?raf? olmad???n? belirterek, ?Onlardan geriye, yanm?? bir be?ik ile ??pten bulunmu? birka? oyuncak kald?? dedi.
Karaman?da ge?imini ??p toplayarak sa?layan bir ailenin kurdu?u barakada ?nceki gece ??kan yang?nda hayat?n? kaybeden ?aban (1) ve Osman K?rku?u?nun (2) cesetleri, otopsi i?in Adana Adli T?p Kurumu?na g?t?r?ld?. B?y?k ?z?nt? ya?ayan G?lizar K?rku?u, yang?nla birlikte ?ocuklar?ndan hi?bir iz kalmad???n? belirterek, ?Her g?n o baraka onlarca kez y?k?l?rd?, yeniden yapard?k. ?yice sa?lamla?t?rd?k, ?ocuklar? da oraya yerle?tirdik. Yang?n onlar? elimden ald?? dedi.
Olay an?nda yan barakada olan ve hava almak i?in d??ar? ??kt???nda yang?n? fark eden ailenin akrabas? Ramazan K?rku?u ise yanan barakadaki 5 ?ocu?u ??karmalar?na ra?men, di?er 2 ?ocu?a ula?amad?klar?n? s?yledi.
Dede Efrail K?rku?u da ?Hemen itfaiyeyi arad?k. Kendimiz m?dahale etmeye ?al??t?k. ?tfaiye hemen geldi ama torunlar?m? kurtaramad?k? dedi.(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net