sand?k

  • Temel ?ok ba?ar?l? bir kaptanm??. Ba?ar?s? t?m denizciler taraf?ndan bilinir ve taktir edilirmi?.


    Temel ?ok ba?ar?l? bir kaptanm??. Ba?ar?s? t?m denizciler taraf?ndan bilinir ve taktir edilirmi?. Ancak bir huyu varm??, her sabah kamaras?ndaki bir sand???n kilidini dikkatle a?ar, i?inden ald??? ka??d? dikkatle okur ve hemen sand??? kilitlermi?. Kim sorarsa sorsun sand?kta ne oldu?unu hi? kimseye s?ylemezmi?.
    Bir g?n Temel Kaptan ?lm??. Tek mal varl??? sand??? oldu?undan b?t?n akrabalar? i?inde ?ok b?y?k bir hazine oldu?unu, ya da Temel?in her sabah okudu?u ka??d?n bir define haritas? oldu?unu d???nerek merakla sand??? a?m??lar. Sand?kta yaln?zca Temel?in her sabah dikkatle okudu?u ka??t varm?? ve ka??tta ?u yaz?yormu?: ?Sa?: Sancak, Sol: ?skele.?
    www.evrensel.net