kahvede ma? izleyen taraftar tipleri 1

  • Heyecanl?lar: G?nler ?ncesinden yava? yava? heyecanlar? y?kselir. Ma? saatinde ibre tavana vurur.


    Heyecanl?lar: G?nler ?ncesinden yava? yava? heyecanlar? y?kselir. Ma? saatinde ibre tavana vurur. Tespit edilmeleri gayet basittir. Ma?tan ?nce oturduklar? yerde oturamaz, etraflar?ndaki her t?rl? gazete, dergi, telefon vs. gibi ?eylere ac?mas?zca sald?r?rlar. Her goll?k pozisyonda, yanlar?nda oturanlar?n ?zerine ?ullanma ihtimalleri vard?r. Kavga ??karmak, k?f?rl? laf atmak, golden sonra kar?? tak?mdaki arkada?lar?na ?akayla el hareketi yapmak gibi al??kanl?klar? vard?r. Erman Toro?lu ekol?ne y?rekten ba?l?d?rlar...
    Alakas?zlar: Ma? saatinde tesad?fen kahvede bulunduklar? izlenimi verirler. Pek heyecan belirtisi g?stermezler. Ma?tan ?nce y?zeysel ama ?arp?c? futbol muhabbetleri yaparlar. Derbiyi izlemek i?in birka? milyon bay?ld?ktan sonra etraf?ndakilere futbolun ne kadar gereksiz ve bo? oldu?unu ispatlamaya ?al???rlar. S?zlerine muhalefet eden birisi olmad???nda iyiden iyiye co?arlar. Ba?ka bir tak?m?n taraftar? ya da kahvecini yak?n? olabilirler. ??kabilecek bir kavgada kim vurduya gitme ihtimalleri vard?r. Ali Sami alk?? ekol?ne ba?l?d?rlar...
    www.evrensel.net