H?rriyet?in ?karartma? krizi

Hakkari?de meydana gelen ?at??ma sonras? PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerin yas?n? tutmak amac?yla internet ?zerindeki sitesinin a??l?? sayfas?n? karartan H?rriyet gazetesi, ilgin? bir ayr?mc?l??a imza att?.


Hakkari?de meydana gelen ?at??ma sonras? PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerin yas?n? tutmak amac?yla internet ?zerindeki sitesinin a??l?? sayfas?n? karartan H?rriyet gazetesi, ilgin? bir ayr?mc?l??a imza att?. Gazete daha ?nce ?Siz kurtulmadan biz siyahtay?z? ba?l???yla karartt??? sayfas?nda al?konulan 8 askerin ismini yazm??t? ancak sitenin yeni halinde ?nce K?rt asker Ramazan Y?ce?nin ismi ??kar?ld?. Daha sonra, karartma uygulamas?ndan tamamen vazge?ildi.
Bar?? istiyor diye mi?
Da?l?ca b?lgesinde ya?anan ?at??man?n ard?ndan H?rriyet gazetesi internet ?zerinden yay?n yapt??? sitesini ge?ti?imiz haftadan itibaren karartarak, askerlerin yas?n? tutmaya ba?lam??t?. ?Siz kurtulmadan biz siyahtay?z? ba?l???yla siyah zemin ?zerine al?konulan 8 askerin ismini ve do?um yerlerini yazan gazete, sitenin d?nk? yeni halinde bir de?i?ikli?e gitti. Daha ?nce askerlerin s?ralanan isim listesinin ba??nda yer alan Mardin do?umlu Ramazan Y?ce?nin ismi siteden ??kar?ld?. K?rt olan Y?ce, daha ?nce Roj TV?de yay?nlanan r?portajda bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yapm??t?.
Tamamen vazge?tiler
Mardinli Piyade Er Ramazan Y?ce, bir r?portaj?nda ?Silah y?ntemiyle sorun ??z?lmez? diyerek diyalog yolunun a??lmas?n? istemi?ti.
Bu olay?n internet ortam?nda yay?lmas? ?zerine okurlar H?rriyet?ten bir a??klama yapmas?n? beklediler. Bunun ?zerine, gazete, g?nlerdir s?rd?rd??? karartma uygulamas?ndan t?m?yle vazge?meye karar verdi. ?u anda, siteye giri? eskisi gibi normal ?ekilde yap?labiliyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net