Yay?n y?netmenlerinden ?zk?k?e cevap

H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n s?n?r ?tesi operasyonu ?iddetle destekleyen yaz?lar?na, ba?ka gazetelerden tepki geldi.


H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n s?n?r ?tesi operasyonu ?iddetle destekleyen yaz?lar?na, ba?ka gazetelerden tepki geldi.
Medyadaki lakab? ?amiral gemisinin kaptan?? olan Ertu?rul ?zk?k, meslekta?lar?ndan pek destek bulam?yor. H?ncal Ulu??un Sabah?taki k??esinde ?Ertu?rul, ger?ekten sus!? diye yazmas?n?n ard?ndan, Radikal genel yay?n y?netmeni ?smet Berkan ile Ak?am??n genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut, yaz?lar?nda ?zk?k??n g?r??lerini ele?tirdi.
?Ben s?n?r ?tesi operasyonun bir hata olaca??n? d???n?yorum? diyen Serdar Turgut, ?Talabani ve Barzani ile konu?ma yollar?n? a??k tutmal?y?z, diyalog a??k kalmal?? ifadelerini kulland?.
?smet Berkan ise, ?zk?k?e k??esinden bir yan?t vermeye ?al??t?. Berkan ??yle yazd?: ?Bence ilk yapmam?z gereken, ?ehit haberlerinin bizde yaratt??? duygular ne olursa olsun serinkanl? olmaya ?al??mak, olas? bir sava?la ilgili olarak endi?e belirtenleri pe?inen ?pasifist gayrimilli solcular? olarak etiketlemeden oturup d???nmek olmal?. Ben gazeteci olarak g?revimin, e?er ?lkem ucunda sava? da olan bir cayd?r?c?l?k politikas? uygulamaya ba?lad?ysa, ?lkemin gelece?e haz?rl?kl? olup olmad???n? sorgulamak oldu?unu d???n?yorum. Ve bir kez daha soruyorum: K?rt sorunu ve ayr?l?k?? ter?r sorununun nihai ??z?m? i?in bir stratejimiz ve plan?m?z var m??? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net