Polis atv 20.00

Yak?n zamanda g?sterime girmi? yerli filmlerden. ?lgin? bir anlat?m tekni?i deneyen gen? y?netmen Onur ?nl??n?n filminde, Haluk Bilginer yine oyunculu?unu konu?turuyor.


Yak?n zamanda g?sterime girmi? yerli filmlerden. ?lgin? bir anlat?m tekni?i deneyen gen? y?netmen Onur ?nl??n?n filminde, Haluk Bilginer yine oyunculu?unu konu?turuyor. Musa Rami mesle?inin zirvesinde bir cinayet masas? polisidir. Bug?nlerde kafas?n? me?gul eden iki ?ey vard?r. Birisi kendisinden k?rk ya? k???k ?niversite ??rencisi Funda?ya olan a?k?, bir di?eri de ?nl? mafya ailesi ?zmitlilerin Rami ailesine y?nelik bitmek bilmeyen tehditleri. Musa Rami iyi bir baba, iyi bir polis ve iyi bir a??kt?r ve g?r?nen o ki Musa Rami i?i, a?k? ve ailesi aras?nda s?k???p kalacakt?r. Ayn? g?nlerde ald??? bir haber ise Musa Rami?yi tamamen alt?st eder.
www.evrensel.net