Yanal?dan de?i?iklik sinyali

T?rkiye Kupas??nda deplasmanda V.Manisaspor?a 3-0 yenilen Trabzonspor?da, teknik direkt?r Ersun Yanal, ?nlerindeki g?nleri daha iyi ge?irebilmek ad?na ?e?itli uygulamalar yapacaklar?n? s?yledi.


T?rkiye Kupas??nda deplasmanda V.Manisaspor?a 3-0 yenilen Trabzonspor?da, teknik direkt?r Ersun Yanal, ?nlerindeki g?nleri daha iyi ge?irebilmek ad?na ?e?itli uygulamalar yapacaklar?n? s?yledi.
Yanal, V.Manisaspor ma??n?n Trabzonspor?un ger?ek g?c?n? g?stermedi?ini belirterek, ??ok s?k? bir ma? trafi?imiz var ve ?n?m?zdeki g?nleri daha iyi ge?irebilmek ad?na ?e?itli uygulamalar?m?z olacak. Devre aras?na kadar minimum puan kayb? i?in ?al??aca??z? dedi.
Puan kay?plar?n?n bir s?n?r? oldu?unu kaydeden Yanal, ?T?rkiye?de bir avantaj?m?z var; o da her tak?m?n birbirini yenebilecek olmas?. Bizim kaybetti?imiz V.Manisaspor, ge?en hafta ligin yeni tak?m? Gen?lerbirli?i OFTA??a sahas?nda yenildi. Tak?m olarak iyi taraflar?m?z var ve bunlarla oynayabilmenin yollar?na bakaca??z? diye konu?tu.
Manisasporlu Holosko?nun etkili bir futbolcu oldu?unu kaydeden Yanal, ??yle konu?tu: ?Holosko, son zamanlarda daha iyi oynamaya ba?lad?. G??l?, driplingi y?ksek ve geni? alanlarda iyi oynayan bir oyuncu. Biz de kalemizde gol? g?rd?kten sonra ataklar?m?z? kuvvetlendirmek ad?na geni? alanlar b?rakt?k. Holosko da bu alanlarda etkili oldu.?
Kafkas: Telafiye ?al??aca??z
Trabzonspor Kul?b? Bas?n S?zc?s? Zeyyat Kafkas ise kupa ma?lar?n?n telafisi olan ma?lar oldu?unu s?yledi. Kupaya puanla ba?lamak istediklerini ifade eden Kafkas, ?Biresyel hatalardan gol yedik. Gol an?na kadar ma? dengeliydi. Talihsiz bir ma? oldu. Yeni sistem ve yeni anlay??, mutlaka zaman alacakt?r. Bunu telafi etmeye ?al??aca??z? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net