EMEP?li kad?nlardan dayan??ma

Tunceli?de Telekom i??ilerini ziyaret eden EMEP?li kad?nlar, haz?rlad?klar? yiyecekleri i??ilere verdiler.


Tunceli?de Telekom i??ilerini ziyaret eden EMEP?li kad?nlar, haz?rlad?klar? yiyecekleri i??ilere verdiler. Grevin T?rkiye i??i s?n?f? a??s?ndan ?ok ?nemli oldu?unu belirten EMEP?li kad?nlar ?Bir taraftan i?sizlik, yoksulluk ve a?l?k h?k?m s?r?yor, di?er yandan da s?n?r ?tesi operasyonlarla emek?i yoksul insanlar?n ?ocuklar? da?larda ?ld?r?l?yor. Telekom i??ilerinin grevini karalayan medya, bir yandan da sava? ????rtkanl??? yaparak halklar?n karde?li?ini bitirmeye ?al???yor? dedi.
Grevci i??iler de desteklerinden dolay? EMEP?e ve gazetemiz Evrensel?e te?ekk?r ettiler. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net