Kuzu, Toptan?la g?r?? ayr?l???nda

Meclis Anayasa Komisyonu Ba?kan? ve AKP ?stanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 21 Ekim referandum sonu?lar?n?n yorumlanmas? konusunda TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ile g?r?? ayr?l???na d??t?.


Meclis Anayasa Komisyonu Ba?kan? ve AKP ?stanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 21 Ekim referandum sonu?lar?n?n yorumlanmas? konusunda TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ile g?r?? ayr?l???na d??t?.
Kuzu, Toptan??n, referandumla kabul edilen Anayasa de?i?ikliklerine uygun olarak, Meclis?in s?resinin 5 y?ldan 4 y?la, cumhurba?kan?n?n g?rev s?resinin de 7 y?ldan 5 y?la indi?i yorumuna kar?? ??kt?.
Meclis?te yaz?l? bir a??klama yapan Kuzu, referandumda kabul edilen Anayasa de?i?ikliklerinin hem Meclis hem de Cumhurba?kanl??? i?in bir sonraki se?im i?in ge?erli olaca??n? savundu.
Kuzu, Anayasa Mahkemesi?nin, CHP?nin 21 Ekim referandumuyla kabul edilen Anayasa de?i?ikliklerinin iptali ve y?r?tmesinin durdurulmas? i?in a?t??? davay? reddetmesi gerekti?ini savundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net