?calan??n avukatlar? Gemlik?te sald?r?ya u?rad?

Abdullah ?calan??n avukatlar?, ?mral??ya gitmek i?in geldikleri Gemlik Jandarma B?l?k Komutanl??? ?n?nde bir grubun sald?r?s?na u?rad?.


Abdullah ?calan??n avukatlar?, ?mral??ya gitmek i?in geldikleri Gemlik Jandarma B?l?k Komutanl??? ?n?nde bir grubun sald?r?s?na u?rad?.
?calan??n avukatlar? Osman ?elik, ?mer G?ne? ve Mustafa Eraslan, d?n sabah saat 08.00?de, m?vekkilleriyle g?r??mek i?in ?mral? ile ula??m?n sa?land??? Gemlik Jandarma B?l?k Komutanl??? ?n?ne geldiler. ?mral??ya gitmeleri i?in yasal i?lemlerinin yap?lmas?n? jandarma ?n?ne park ettikleri otomobillerinin i?erisinde oturarak bekleyen avukatlara, ellerinde T?rk bayra?? olan 6 kad?n jandarma ?n?ne gelerek uzaktan tepki g?sterdi. Daha sonra toplanan 30 ki?ilik grup, ??ehitler ?lmez vatan b?l?nmez?, ?Kahrolsun PKK?, ??mral? Apo?ya mezar olacak? sloganlar? att?lar. Grup daha sonra ara? i?ersinde bekleyen avukatlara sald?rd?.
Geni? ?nlem alan jandarma ve polis, avukatlar? ara? i?erisinden ??kart?p jandarma binas?na g?t?rd?.
Avukatlar daha sonra ?mral??ya gitmek i?in Gemport Liman??nda bekletilen ?mral?-9 botuna bindiler. ?calan??n avukatlar? bir aydan fazlad?r m?vekilleriyle g?r??emiyorlard?.(Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net