Adana mitinge haz?r

Adana?da kitle ?rg?tleri, meslek odalar? ve siyasi parti temsilcileri, bas?n a??klamas? yaparak herkesi 3 Kas?m?da antidemokratik uygulamalara kar?? bir diren? olu?turmaya ?a??rd?.


Adana?da kitle ?rg?tleri, meslek odalar? ve siyasi parti temsilcileri, bas?n a??klamas? yaparak herkesi 3 Kas?m?da antidemokratik uygulamalara kar?? bir diren? olu?turmaya ?a??rd?.
?n?n? Park??nda d?n kurumlar ad?na bas?n a??klamas?n? okuyan TMMOB Adana ?l Koordinasyon Kurulu Sekreteri H?seyin At?c?, T?rkiye?nin karanl?k yar?nlara s?r?klendi?ini belirterek, demokrasi g??lerinin bir an ?nce kendini toparlamas?n? ve ?lke halklar?n?n zarara u?rat?lmas?na sebep olacak yasalar ve tezkereler ?n?nde bir direnci ?rmesini istedi. At?c?, ?Bizler, demokratik kitle ?rg?tleri olarak emekten ve demokrasiden yana kurumlar?, siyasi partileri, kitle ?rg?tlerini ve vatanda?lar? birlik, beraberlik i?inde olmaya ?a??r?yoruz. Bunun i?in de 3 Kas?m g?n? Ankara?da yapaca??m?z mitinge halk?n her kesimini davet ediyoruz. Adana?dan binin ?zerinde ki?iyi mitinge ta??yaca??z. Amac?m?z, k?t? gidi?ata kitlesel bir eylemle cevap vermeye ?al??mak olacak. Sesimizi y?kseltmenin zaman?n?n geldi?ine inan?yoruz? dedi.
SES Adana ?ube Ba?kan? Mehmet Antmen de, Adana?dan yirmi otob?sle Ankara?ya gideceklerini bildirerek, ?lke g?ndemine emek ve demokrasi g??lerinin m?dahale etme zaman?n?n geldi?ini ve mitingle bunun ilk ad?m?n?n at?laca??n? belirtti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net